Ile wynosi stypendium ERASMUS+ dla studenta w roku akademickim 2018/2019?


 W roku akademickim 2018/2019 stypendium programu Erasmus+ dla studentów będzie wynosić:


 stawki erasmus 2018 2019

 
WAŻNE: Studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne (wg stanu na 26.02.2018)  lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności zamiast stypendium ERASMUS+  dostaną stypendium  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Stypendium to jest wypłacane w złotówkach. 


W roku akademickim 2018/2019 stawki stypendiów programu PO WER  dla studentów ze stypendium socjalnym)  wynoszą >>
W roku akademickim 2018/2019 stawki stypendiów programu PO WER  dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności  wynoszą>>

Ostateczna wysokość stypendium będzie zatem uzależniona od:

  • kraju do którego student wyjeżdża,
  • długości pobytu (obliczanej z dokładnością do 1 dnia),
  • sytuacji finansowej studenta
  • sytuacji zdrowotnej studenta


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej