Ile wynosi stypendium ERASMUS+ dla studenta?

 W roku akademickim 2014/2015, roku akademickim 2015/2016  i roku akademickim 2016/2017 stypendium programu Erasmus+ dla studentów wyniesie:


 
WAŻNE: Studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne zamiast stypendium ERASMUS+  dostaną stypendium  programu POWER zwiększone o 200 EURO (853,00 PLN miesięcznie przy wyjeździe na studia i od roku 2016/2017 również na praktyki  (przy czym stypendium to jest wypłacane w złotówkach. 
W roku akademickim 2016/2017 stawki stypendiów programu POWER  (wyższe stypendia dla studentów ze stypendium socjalnym) na wyjazdy na studia będą wynosić odpowiednio

  • 2965,00 PLN/miesiąc dla krajów grupy 1,
  • 2541,00 PLN/miesiąc do krajów grupy 2 
  • 2118,00 PLN/miesiąc dla krajów grupy 3.  

Archiwalne stawki stypendiów POWER 
rok akademicki 2014/2015
rok akademicki 2015/2016

 

Ostateczna wysokość stypendium będzie zatem uzależniona od:
  • kraju do którego student wyjeżdża,
  • długości pobytu (obliczanej z dokładnością do 5 dni),
  • sytuacji finansowej studenta
  •  


Dowiedz się więcej