Na studia czy na praktykę - jaki wyjazd wybrać?

W ramach programu ERASMUS+ można realizować dwa rodzaje wyjazdów: na studia w zagranicznej uczelni partnerskiej lub na praktykę w zagranicznej firmie co budzi pytania studentów który warto wybrać.

Po pierwsze trzeba pamiętac o tym że wcale nie trzeba wybierać tylko jednego z rodzajów wyjazdów. Każdy student, na każdym poziomie studiów (czyli na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich). ma tzw kapitał mobilności wynoszący 12 miesięcy. Jest to czas wystarczający na to żeby w trakacie swoich studiów zrealizować zarówno wyjazd na studia (trwajacy najczęsciej 1-2 semestery)  jak i na praktyki (który musi trwać minimum 2 miesiące). Dlatego warto tak zaplanować swoje studia by  zdążyć z obydwoma rodzajami wyjazdów. 


Kończysz studia i nie korzystałeś jeszcze z programu ERASMUS+? Pamiętaj, iż na praktyki (staż) możesz wyjechać również już po ukończeniu studiów jako absolwent. Warunkiem jest zgłoszenie się jeszcze jako student. Praktyka taka może trwać maksymalnie 12 miesięcy (360 dni) od ukończenia studiów i musi się zakończyć w ciągu 360 dni od ukończenia studiów (obrany pracy).

NAUKA JĘZYKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+

NAUKA JĘZYKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 

Jednym z celów strategicznych  programu ERASMUS+ jest podnoszenie kompetencji językowych i wsparcie nauki języków.

Wsparcie Językowe Online (OLS) pomaga uczestnikom mobilności w programie Erasmus+ w nauce języka. Uczestnikom mobilności długoterminowych (wyjazdy na studia i praktyki) w programie Erasmus+ OLS pozwala ocenić swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym, w którym będą studiować, pracować lub odbywać wolontariat za granicą. Ponadto, wybrani uczestnicy mogą wziąć udział w kursie językowym online, aby podnieść swoje kompetencje.

Czytaj więcej: NAUKA JĘZYKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej