Na studia czy na praktykę - jaki wyjazd wybrać?

W ramach programu ERASMUS+ można realizować dwa rodzaje wyjazdów: na studia w zagranicznej uczelni partnerskiej lub na praktykę w zagranicznej firmie. Możlwości te wzbudzaja pytania studentów, który z tych wyjazdów  warto wybrać.

Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że wcale nie trzeba wybierać tylko jednego z rodzajów wyjazdów. Każdy student, na każdym poziomie studiów (czyli na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich), ma tzw kapitał mobilności wynoszący 12 miesięcy. Jest to czas wystarczający na to żeby w trakcie swoich studiów zrealizować zarówno wyjazd na studia (trwajacy  1 lub 2 semestery)  jak i wyjazd na praktyki (który musi trwać minimum 2 miesiące). Dlatego warto tak zaplanować swoje studia, by  zdążyć z obydwoma rodzajami wyjazdów. 


Kończysz studia i nie korzystałeś jeszcze z programu ERASMUS+? Pamiętaj, iż na praktyki (staż) możesz wyjechać również już po ukończeniu studiów jako absolwent. Warunkiem jest zgłoszenie się na wyjazd jeszcze jako student. Praktyka taka może trwać maksymalnie 12 miesięcy (360 dni) od ukończenia studiów i musi się zakończyć w ciągu 360 dni od ukończenia studiów (obrony pracy). Długość praktyki absolwenta  jest  uzależniona od wykorzystanego wcześniej kapitału mobliności (na danym poziomie studiów).


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej