Ile razy można wyjechać w ramach programu ERASMUS+?

ILE RAZY MOŻNA WYJECHAĆ W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+?

Każdy student  może wyjechać na każdym poziomie studiów (inżynierskich, magisterskich, doktorskich) na maksymalnie 12 miesięcy (kapitał mobliności) na studia lub na praktykę.

Czyli jeżeli na przykład student:

  • na studiach inżynierskich studiował już za granicą jeden semestr (5 miesięcy), to pozostaje mu do wykorzystania jeszcze 7 miesięcy na wyjazd na studia,
  • jeżeli student przebywał na praktykach 10 miesięcy na studiach inżynierskich, to na poziomie studiów magisterskich ponownie może ubiegać sie o wyjazd na praktyki do 12 miesięcy lub na przykład 2 wyjazdy na sześć miesięcy
  • jeżeli student przebywał na praktykach 4 miesięce na studiach inżynierskich, to na poziomie studiów magisterskich ponownie może ubiegać sie o wyjazd na studia do 12 miesięcy 
Warto też wiedzieć, że to zastrzeżenie (maksymalnie 12 miesięcy) dotyczy  wyjazdów z programów:

  • ERASMUS+ (2014/2015 do 2020/2021),
  • Uczenie się przez całe życie ERASMUS (lata 2008/2009 do 2013/2014),
  • Socrates ERASMUS (lata 2001/2002 do 2007/2008)
stąd  w formularzach zgłoszeniowych pytanie o wcześniejsze wyjazdy.

Jak z ponownie wyjechać w ramach programu ERASMUS+?
Procedura nie różni się od tej, którą odbywają studenci wyjeżdżający po raz pierwszy czyli:
1) wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go w wyznaczonym terminie – nie zapomnij aby zaznaczyć, iż wyjeżdżałeś już w ramach  ww. programów i jak długo trwał twój pobyt;
2) przystąp do testu językowego  (jeżeli przy poprzednim wyjeździe przystępowałeś/łaś do testu z języka wymaganego przy wyjeździe na wybraną Uczelnię a potwierdzony poziom był wystarczający do realizacji nowego wyjazdu, jesteś zwolniony z ponownego zdawania testu językowego  (nie dotyczy testów OLS - je trzeba wypełniać przy każdym wyjeździe);
3) czekaj na wyniki rekrutacji.

Pamiętaj, iż Akademia Morska w Szczecinie wprowadziła w zasadach rekrutacji regułę, iż pierwszeństwo w kwalifikacji mają studenci wyjeżdżający po raz pierwszy w ramach danego rodzaju wyjazdu (czyli na studia lub na praktyki).


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej