NAUKA JĘZYKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+

NAUKA JĘZYKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 

Jednym z celów strategicznych  programu ERASMUS+ jest podnoszenie kompetencji językowych i wsparcie nauki języków.

Wsparcie Językowe Online (OLS) pomaga uczestnikom mobilności w programie Erasmus+ w nauce języka. Uczestnikom mobilności długoterminowych (wyjazdy na studia i praktyki) w programie Erasmus+ OLS pozwala ocenić swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym, w którym będą studiować, pracować lub odbywać wolontariat za granicą. Ponadto uczestnicy mogą wziąć udział w kursie językowym online, aby podnieść swoje kompetencje. Testy i kursy dostępne są we wszystkich językach krajów programu tj: angielskim,  bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim,  irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim,  portugalskim,  rumuńskim, słowackim, włoskim, słoweńskim, szwedzkim,  węgierskim  i oczywicie polskim (dla studentów przyjeżdżajacych do Polski)

 Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników działań mobilnościowych Erasmus+ trwających min. 2 miesiące (studia/praktyki), którzy studiują w jednym w z europejskich języków (nie dotyczy tylko native speakerów). 

Uczestnicy mobilności w programie Erasmus+ muszą podejść do testu dwukrotnie: przed rozpoczęciem oraz pod koniec okresu trwania mobilności. Ma to na celu sprawdzenie postępów, jakie poczynili w zakresie znajomości języka mobilności. Test online ocenia ich umiejętności językowe - słuchanie, czytanie i pisanie - zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego (ESOKJ) (CEFR).Po przystąpieniu do pierwszego testu biegłości językowej, uczestnicy, będą mieli okazję korzystać z bezpłatnego  kursu językowy on line (kurs jest finansowany przez Unię Europejską).

Poznaj bliżej system OLS
 


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej