Kto może wyjechać na studia lub na praktykę ERASMUS+?

KTO MOŻE ZOSTAĆ WYJECHAĆ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+?

Aby wyjechać w ramach Erasmus+ na studia lub praktykę , należy:

  • być studentem AM (w trybie dziennym, zaocznym, indywidualnym) 
  • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (inżyniera, magistra lub doktora);
  • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia ( inżynierskich);
  • spełnić uczelniane kryteria kwalifikacyjne tj. potwierdzić swoją znajomość języka, w jakim prowadzone będą wykłady na uczelni docelowej (egzamin uczelniany lub certyfikat językowy) oraz wykazać się dobrymi wynikami w nauce;
  • dyponować kapitałem mobliności pozwalającym na realizację mobilności o zaplanowanej długości.

Dodatkowo:

  • w przypadku planowanego wyjazdu w ciągu ostatniego roku studiów (ostatnie 2 semestry studiów) należy  przedstawić pozytywną opinię promotora co do możliwości wyjazdu,
  • w przypadku wyjazdów na praktykę należy również  spełnić warunki stawiane przez przedsiębiorstwo lub instytucję przyjmującą (najczęściej znajomość języków obcych, stopień zaawansowania studiów).

Uwaga! Z praktyk programu ERASMUS+ mogą również skorzystać absolwenci Uczelni  (o ile dysponują jeszcze wolnym kapitałem mobilności - taki wyjazd może być jednak zorganizowany tylko w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (praktyka musi się zakończyć najpóźniej w 12 miesiącu od obrony). 

POZNAJ INNE DZIAŁANIA ERASMUS+ PRZEZNACZONE DLA STUDENTÓW


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej