Wydział Mechaniczny: nabór ERASMUS+ (wyjazdy studentów na praktyki morskie w roku akademickim 2017/2018)

W dniach 27.04.2017 - 23.05.2017 zapraszamy spełniających kryteria studentów do zgłaszania się  na wyjazdy na praktyki morskie w firmie Hamburg SUD realizowane w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018.

Praktyki  morskie będą realizowane w dwóch terminach:
- wyjazd w czerwcu 2017
- wyjazd przełom września/października 2017

Praktyki będą trwać około 4 miesięcy (+/- jeden miesiąc zależnie od harmonogramu rejsów).
W trakcie praktyk student będzie otrzymywał z firmy Hamburg SUD wynagrodzenie w wysokości 320 EURO miesięcznie.

WAŻNE: z uwagi na profil praktyki, studenci ze wskazanej poniżej grupy, będą w rekrutacji traktowani priorytetowo. Inni studenci będą mogli brać udział w naborze tylko w przypadku zgody opiekuna praktyk morskich na Wydziale. Spełnianie kryterium weryfikowane jest na etapie rekrutacji.

Wydział Mechaniczny:

Kierunek Mechanika i budowa maszyn - studenci 8 semestru, którzy nie mają jeszcze zrealizowanej całości praktyki morskiej, wymaganej do ukończenia studiów. 

Kwalifikacja na wyjazdy będzie kilkuetapowa:

1) Złożenie formularzy zgłoszeniowych  wraz z załącznikami - do 12 maja 2017r.

2)    2) Egzamin z języka angielskiego – minimalny wymagany poziom B1

Do egzaminu zaproszone będą tylko osoby, które złożyły kompletne formularze aplikacyjne wraz z załącznikami.  Z egzaminu zwolnieni będą studenci, którzy na etapie rekrutacji  przedstawią certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.

3)  Ocena kandydata . Ocena opierać się będzie o następujące kryteria:

a.     Wynik testu językowego – spełnianie kryteriów wymaganych przez firmę,

b.     Wyniki w nauce – średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów,

c.   Liczba powtarzanych przedmiotów w toku studiów - kryterium dodatkowe, który będzie mogło być wzięte pod uwagę przy utworzeniu listy rankingowej w przypadku uzyskania przez studentów równej liczby punktów za pozostałe kryteria.

4)    Rozmowa kwalifikacyjne z armatorem.  Rozmowa będzie prowadzona w języku angielskim.

 Do etapu rozmów z armatorem zostanie zakwalifikowanych maksymalnie  10 osób z grupy docelowej z  Wydziału  Mechanicznego. Kwalifikacja odbędzie się na podstawie oceny kandydata.

5) Ustalenie listy osób zakwalifikowanych  i ewentualnej listy rezerwowej z grupy osób biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych (max 5 osób).

 
WAŻNE INFORMACJE

INFORMACJE OGÓLNE O WYJAZDACH ERASMUS+ 

STAWKI STYPENDIÓW ERASMUS+

STAWKI STYPENDIÓW POWER

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na praktyki morskie  w ramach programu ERASMUS+ zorganizowane w dniu 04.05.2017, o godzinie 12:40,  w sali 348 (budynek przy Wałach Chrobrego). 

Jeżeli szukasz dodatkowych informacji, zgłoś się proszę do Koordynatorki Uczelnianej ERASMUS+ p Ewy Tarabickiej.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 091480 93 45,
Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej (pok.  102).


Najnowsze aktualności

-->

Dowiedz się więcej