Nabór pracowników Uczelni na wyjazdy szkoleniowe ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020

Uprzejmie informujemy, iż uruchomiona została rekrutacja na  wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ w celu szkolenia w zagranicznej instytucji.

Nabór wniosków potrwa do 17.06.2019. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie do zgłaszania swoich kandydatur.

Nabór dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2019/2020 (czerwiec 2019– wrzesień 2020).

Wyjazd pracownika (dotyczy również pracowników administracyjnych) w celach szkoleniowych. Wyjazd trwający około tygodnia (minimum 2 dni robocze) w ramach, którego realizuje się indywidualny program szkolenia ustalony z instytucją szkolącą (może być to zarówno Uczelnia jak i inne jednostki), którego  celami jest wzrost kwalifikacji pracowników AMS (w zakresie dziedziny wynikającej z ich zakresu obowiązków) jak i  rozwój internacjonalizacji w Akademii Morskiej w Szczecinie. Wyjazd najczęściej trwa około 5 dni roboczych i może być realizowany zarówno w Uczelniach Partnerskich AMS  jaki i innych Uczelniach i  instytucjach w krajach Unii Europejskiej i EOG pod warunkiem, iż wyjazd wpisuje się w cele określone powyżej.
W ramach wyjazdu można uczestniczyć w szkoleniu indywidualnym ustalanym z instytucją  przyjmującą (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing”)  oraz w tzw. International Staff Week – wydarzeniach organizowanych przez Uczelnie dla pracowników zainteresowanych daną dziedziną. International Staff Week najczęściej dotyczy tematyki internacjonalizacji Uczelni ale są również spotkania poświęcone innym tematom.

       Pełna oferta szkoleń w ramach Staff Week dostępna jest na stronie :

http://staffmobility.eu/staff-week-search?f%5b0%5d=field_staff_week_state%3Aopen

 W ramach programu Erasmus+ przyznawane jest dofinansowanie w formie ryczałtu na pokrycie kosztów pobytu, zakwaterowania oraz podróży.  
Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ występują następujące kryteria oceny zgłoszeń :

  • wcześniejszy udział w wyjazdach Erasmus+  (wcześniejszy udział więcej niż jeden raz, wcześniejszy udział jeden raz, aplikacja o pierwszy wyjazd)
  • jakość proponowanego programu szkolenia  
  • czy dany wyjazd dotyczy kadry nauczającej wyjeżdżającej na kursy szkoleniowe/job shadowing w celu podniesienia własnych kompetencji dydaktycznych ( kryterium określane na podstawie proponowanego programu szkolenia i jeżeli dotyczy - załączonego programu kursu szkoleniowego)

Minimum 25% środków na stypendia na wyjazdy w celach szkoleniowych przeznaczono na wyjazdy  kadry nauczającej wyjeżdżającej na kursy szkoleniowe/job shadowing w celu podniesienia własnych kompetencji dydaktycznych.

WAŻNE INFORMACJE


STAWKI STYPENDIÓW ERASMUS+

WYJAZDY SZKOLENIOWE

UCZELNIE PARTNERSKIE AKADEMII MORSKIEJ

RODZAJ INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY :

- W CELACH SZKOLENIOWYCH

Wszystkie osoby zainteresowane, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego  i przesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub złożenie w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej (pok. 101) do 17.06.2019 r. włącznie. 

Podstawą kwalifikacji pracownika  jest propozycja programu szkoleniowego. Na etapie rekrutacji nie jest wymagana zgoda instytucji przyjmującej. Ponadto priorytetowo w naborze traktowani są pracownicy ubiegający się o pierwszy wyjazd.
 
Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków,  pierwsza ocena złożonych wniosków jest zaplanowana na początek czerwca 2019 i aby wziąć w niej udział należy złożyć formularz najpóźniej do 17.06.2019.
 

Wszelkich  informacji nt. wyjazdów szkoleniowych ERASMUS+ uzyskacie Państwo u p.  Małgorzaty Cibor

(pok. 101 budynek AM przy Walach Chrobrego, email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,tel. 091 480 98 37).


Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej