Gdzie mogę odbyć praktykę?

Praktyki programu ERASMUS+ można realizowac w różnego rodzaju instytucjach (poniżej lista wszystkich kategorii):

Może być to:
  • każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Przykładowo taką organizacją może być: publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
  • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
  • partner społeczny lub inny przedstawiciel danego zawodu, w tym izby handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
  • instytut badawczy;
  • fundacja; szkoła/instytut/centrum edukacyjne (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształcenie zawodowe i edukacja dorosłych);
  • organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
  • organ oferujący poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
  • instytucja szkolnictwa wyższego kraju uczestniczącego w programie posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego;
  • instytucji polskiej działającej na rynku pracy w kraju, do którego wyjezdża student (np. zagranicznym oddziale polskiej firmy).
Wymienione rodzaje organizacji dotyczą wszystkich możliwych rodzajów wyjazdów. O tym jaki rodzaj instytucji będzie najlepszy w twoim przypadku zależy jaki rodzaj instytucji będzie pasować do twojego kierunku studiów i tego czym masz się zajmować w przyszłości. Wśród studentów AM na pewno najpopularniejsze będą wyjazdy do przedsiębiorstw z branży morskiej i transportowej oraz innych pokrewnych z kierunkami studiów studentów. 

Nie można natomiast odbywać praktyk Erasmusa w:

  • instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej