Jak długo trwa wyjazd na praktykę ERASMUS+?

Zgodnie z zasadami programu ERASMUS+ wyjazd na studia trwa minimalnie 2 miesiące a maksymalnie 12 miesięcy. Czas danej praktyki zależy zatem od ustaleń z instytucją przyjmującą oraz terminu jej odbywania (szczególnie ważne w przypadku praktyk lądowych).

 Jednak z uwagi na duże zainteresowanie studentów wyjazdami na praktyki i ograniczony budżet w roku akademickim 2018/2019 Akademia Morska w Szczecinie podjęła decyzję, iż dofinansowanie w formie stypendium będzie przyznawane na okres maksymalnie 6 miesięcy   -  ewentualny dłuższy pobyt może być realizowany w ramach dofinansowania zerowego (bez stypendium). Oznacza to że wyjazd może trwać nawet 12 miesięcy ale student otrzyma dofinansowanie na maksymalnie 6 miesięcy.

Ewentualne dofinansowanie na dłuższy okres będzie mogło być przyznane jedynie w sytuacji gdy: 
1) Stypendium uzyskają wszyscy zakwalifikowani uprzednio na wyjazd bez stypendium uczestnicy  i Uczelni nadal będzie dysponować wolnymi środkami
lub
2) Uczelnia będzie dysponować wolnymi środkami jednak w wysokości niższej niż wystarczającej na sfinansowanie 2 miesięcznego wyjazdu osoby z listy rezerwowej.
3) Uczelnia uzyska dodatkowe dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ pozwalajace na sfinansowanie dodatkowego pobytu.


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej